Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Drahomíra Balková (Mgr.) ID: 17144783956

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 21.3%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2002 

31.05.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 10.03%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2013 

31.01.2014 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 12.95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.02.2014 

31.08.2014 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2014 

31.01.2015 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 27.13%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

09.02.2015 

30.06.2015 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 8.08%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.02.2016 

30.06.2016 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25.98%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.09.2016 

31.12.2016 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 8.95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.02.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 30.83%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2017 

31.12.2017 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.55%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.02.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5.43%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

12.01.2018 

09.02.2018 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 27.73%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2018 

31.12.2018 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta zdravotníckych odborov
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.01.2019 

15.02.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.