Renáta Bernátová (doc., RNDr., PhD.) ID: 49211041610

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.1998 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 78.75%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

16.10.2013 

17.10.2013 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove
Prešovská univerzita v Prešove
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených externá 1
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika a pedagogika psychosociálne narušených denná 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov