Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ľudmila Belásová (prof., PhDr., PhD.) ID: 17613769719

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.06.2014 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.05.2014 

14.06.2014 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1982 

25.05.2014 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta predškolská a elementárna pedagogika sociálne znevýhodnených skupín externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.