Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Mónica Sánchez Presa (doc., Mgr., PhD.) ID: 97095367811 EduID: 301771702

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2023 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.2022 

31.01.2023 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.09.2017 

31.07.2022 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta aplikovaných jazykov
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.09.2010 

09.08.2017 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.