Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ivan Bernasovský (prof., RNDr., DrSc.) ID: 43702432318