Jarmila Bernasovská (prof., RNDr., PhD.) ID: 14081304028

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.01.1998 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied učiteľstvo biológie (v kombinácii) denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied biológia denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied antropológia denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied antropológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov