Danica Fazekašová (prof., Ing., CSc.) ID: 16219282369

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.06.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

22.12.2012 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2015 

01.06.2015 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1990 

30.09.2012 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta manažmentu
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

28.02.2015 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment externá 2
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment externá 2
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta manažmentu environmentálny manažment externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov