Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Irena Antoničová (doc., PhDr., PhD.) ID: 15235186496

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0.73%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.02.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.1973 

30.09.2015 

Vysoká škola Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
Fakulta Inštitút sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2011 

31.03.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

27.02.2016 

31.08.2016 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 3.7%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2016 

16.12.2016 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 2.23%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.02.2017 

31.08.2017 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Fakulta humanitných a prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 1.43%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.02.2018 

31.08.2018 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Fakulta humanitných a prírodných vied učiteľstvo praktickej prípravy externá 1

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.