Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Irena Antoničová (doc., PhDr., PhD.) ID: 15235186496