Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 012

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Beáta Balogová (prof., PhDr., PhD.) ID: 18513366554

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.11.2013 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.07.2013 

25.11.2013 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2002 

14.07.2013 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.02.2014 

09.02.2016 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2012 

30.06.2013 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.02.2016 

30.06.2016 

Vysoká škola Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

13.02.2017 

30.06.2017 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.05.2012 

30.06.2012 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 9.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.05.2013 

31.05.2013 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.02.2014 

25.02.2014 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.06.2014 

23.06.2014 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 140%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.08.2014 

20.08.2014 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 52.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.11.2014 

04.11.2014 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.03.2015 

26.03.2015 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 140%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.08.2016 

22.08.2016 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 105%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.08.2017 

23.08.2017 

Vysoká škola Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta Teologická fakulta v Košiciach
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 87.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.08.2018 

28.08.2018 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - sociálna práca denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo sociálnej práce denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo sociálnej práce denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - sociálna práca denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo sociálnej práce denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo sociálnej práce denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Etika - sociálna práca externá 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - sociálna práca denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - sociálna práca denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - sociálna práca externá 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo sociálnej práce denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo sociálnej práce denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta sociálna práca denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.