Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Beáta Balogová (prof., PhDr., PhD.) ID: 18513366554