Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ľubomír Belás (prof., PhDr., CSc.) ID: 84825934717

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2012 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo filozofie (v kombinácii) denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo filozofie (v kombinácii) denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta dejiny filozofie denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta dejiny filozofie externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta dejiny filozofie denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.