Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Ľubomír Belás (prof., PhDr., CSc.) ID: 84825934717