Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Viera Bilasová (prof., PhDr., CSc.) ID: 17144679999

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2012 

30.11.2012 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.08.1974 

16.09.2012 

Vysoká škola Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.10.2011 

02.12.2011 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika externá 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - sociálna práca denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta Etika - sociálna práca externá 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika externá 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - estetika externá 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika - estetika denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) denná 1
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) denná 2
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika denná 3
Prešovská univerzita v Prešove Filozofická fakulta etika externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.