Lívia Adamcová (prof., PhDr., PhD.) ID: 18355917166

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta aplikovaných jazykov
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2006 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 105%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.08.2015 

28.08.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 15.35%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.05.2013 

10.07.2013 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 29.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

30.06.2014 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia denná 1
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia denná 1
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia denná 1
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia denná 2
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia denná 2
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta aplikovaných jazykov cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia denná 2

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov