Zita Faixová (prof., MVDr., PhD.) ID: 41485152416

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.10.2013 

31.01.2018 

Vysoká škola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.1995 

21.10.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach náuka o živočíchoch denná 1
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia externá 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach náuka o živočíchoch denná 1
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika externá 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika denná 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika denná 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach výživa zvierat a dietetika externá 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia denná 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach veterinárna morfológia a fyziológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov