Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Peter Turek (prof., MVDr., PhD.) ID: 10377378211

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

09.04.1976 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 52.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

20.02.2015 

20.02.2015 

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 52.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.11.2016 

11.11.2016 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín externá 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín denná 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín denná 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín externá 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín denná 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín denná 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach trh a kvalita potravín externá 2
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín denná 3
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach hygiena potravín externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.