Tomáš Dudáš (doc., Ing., PhD.) ID: 20667634782

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta ekonómie a podnikania
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2012 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2012 

31.08.2013 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 97.33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

31.08.2016 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 4%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

06.02.2012 

04.05.2012 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2000 

31.01.2012 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta ekonómie a podnikania
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2010 

30.04.2012 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 56%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.06.2013 

07.06.2013 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 11.08%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2012 

07.07.2012 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 16.83%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

10.05.2013 

30.06.2013 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 29.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

30.06.2014 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 29.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2015 

30.06.2015 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 29.18%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2016 

30.06.2016 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 145.83%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2018 

30.09.2018 

Vysoká škola Univerzita J. Selyeho
Fakulta Ekonomická fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 13.25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

26.06.2019 

30.08.2019 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania ekonomika a manažment medzinárodného podnikania denná 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania ekonomika a manažment medzinárodného podnikania externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov