Tomáš Dudáš (doc., Ing., PhD.) ID: 20667634782

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta medzinárodných vzťahov
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 70%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta ekonómie a podnikania
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2012 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania ekonomika a manažment medzinárodného podnikania denná 3
Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania ekonomika a manažment medzinárodného podnikania externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov