Iveta Radičová (prof.) ID: 30468918552

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.04.2012 

30.09.2012 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

31.08.2015 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2012 

15.05.2017 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

31.10.2012 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied sociálna antropológia denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied sociálna antropológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych a ekonomických vied sociálna a pracovná psychológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov