Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Mariana Szapuová (doc., PhDr., CSc.) ID: 81475671910 EduID: 302243853

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.1987 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta filozofia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta učiteľstvo filozofie (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta filozofia denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta učiteľstvo filozofie (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta systematická filozofia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta systematická filozofia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.