Tatiana Tökölyová (PhDr., PhD.) ID: 18464050124

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2013 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2007 

31.08.2012 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.09.2012 

31.12.2012 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 30%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

04.03.2013 

28.06.2013 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 45%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.10.2013 

28.02.2014 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 20%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2014 

30.06.2014 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2014 

28.02.2015 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2015 

31.08.2016 

Vysoká škola Vysoká škola medzinárodných a veřejných vztahů Praha, o. p. s.
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Vysokoškolský učiteľ v pracovnom pomere zahraničnej vysokej školy
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2012 

31.01.2013 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 11.68%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

11.02.2013 

17.05.2013 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov