Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vladimíra BASHIR GÉČOVÁ (Mgr.) ID: 78525781315

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Asistent
Rozsah pracovného pomeru 98.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2016 

30.06.2019 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.04.2007 

31.08.2012 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

30.09.2016 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.