Nadežda Jankelová (doc., Ing., PhD.) ID: 19620077983

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta podnikového manažmentu
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2001 

 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta verejného zdravotníctva
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 90.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2015 

 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov