Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

František Ábel (prof., Mgr., PhD.) ID: 17235208484

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

22.05.2018 

30.06.2018 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

21.05.2018 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Evanjelická bohoslovecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

17.09.2001 

30.06.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta evanjelická teológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta evanjelická teológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta evanjelická teológia denná 4
Univerzita Komenského v Bratislave Evanjelická bohoslovecká fakulta evanjelická teológia denná 4

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.