Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Jarmila Brtková (PaedDr.) ID: 49302919168

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2011 

 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

23.09.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2008 

30.04.2014 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.09.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

21.09.2015 

30.06.2016 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

19.09.2016 

30.06.2017 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2017 

30.06.2018 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta managementu
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 90%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

24.09.2018 

30.06.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.