Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 153

Dátum aktualizácie údajov: 31.03.2024

Gabriela Lojová (prof., PhDr., PhD.) ID: 15003241652 EduID: 302242909

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Pedagogická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2019 

 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 10.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2021 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 1
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) externá 2
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta didaktika cudzích jazykov a literatúr externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta didaktika cudzích jazykov a literatúr denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.