Dušan Hamar (prof., MUDr., PhD.) ID: 45734620619

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta telesnej výchovy a športu
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

02.10.1978 

 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta telesnej výchovy a športu
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.03.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta práva
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 17%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2011 

31.05.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie externá 1
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy externá 1
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie externá 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu šport a zdravie a učiteľstvo telesnej výchovy externá 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu športová kinantropológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta telesnej výchovy a športu športová kinantropológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov