Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Branislav Antala (doc., PaedDr., PhD.) ID: 32885398101