Milan Zvarík (RNDr., PhD.) ID: 12411557137

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2013 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 95%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2013 

31.08.2013 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - technik
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.05.2010 

30.04.2012 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - technik
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.10.2012 

31.03.2013 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov