Milan Terek (prof., Ing., PhD.) ID: 12049392702

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta hospodárskej informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.1977 

31.08.2018 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.03.2011 

01.01.2013 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2013 

30.09.2013 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2013 

01.07.2014 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2014 

30.06.2015 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 6.25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

07.01.2016 

20.03.2016 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 7.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2016 

25.06.2016 

Vysoká škola Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 12.5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2017 

20.03.2017 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment denná 1
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment externá 1
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment externá 1
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment denná 1
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment denná 2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment externá 2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment externá 2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment denná 2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment/Master of Business Administration denná 2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment/Master of Business Administration externá 2
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment externá 3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment externá 3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment denná 3
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne podnikový manažment denná 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky štatistické metódy v ekonómii denná 2
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3
Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky kvantitatívne metódy v ekonómii denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov