Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 368

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Barbora Blašková (Mgr., PhD.) ID: 30346893619 EduID: 302589601

Aktuálne zamestnania k 30.09.2023

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.