Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Melánia Babincová (prof., RNDr., DrSc.) ID: 14456434496

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.1995 

31.08.2016 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.03.2006 

30.06.2012 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 10%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2012 

30.09.2012 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2012 

30.06.2013 

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 5%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.07.2013 

31.07.2013 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky biofyzika a chemická fyzika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky biofyzika denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky biofyzika externá 3

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky teoretická fyzika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky biomedicínska fyzika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky všeobecná fyzika a matematická fyzika externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky všeobecná fyzika a matematická fyzika denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.