Stanislav Antalic (doc., Mgr., PhD.) ID: 98270067966

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2016 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky jadrová a subjadrová fyzika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky jadrová a subjadrová fyzika denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky jadrová a subjadrová fyzika denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky jadrová a subjadrová fyzika externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov