Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 269

Dátum aktualizácie údajov: 30.09.2023

Ľudmila Slováková (doc., RNDr., CSc.) ID: 45125579518 EduID: 302242709

Aktuálne zamestnania k 30.09.2023

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Prírodovedecká fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.2021 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta pôdna ekofyziológia denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta pôdna ekofyziológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta pôdna ekofyziológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.