Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Anton Horváth (prof., RNDr., CSc.) ID: 15879855686 EduID: 302242555

Aktuálny výpis Úplný výpis

01.01.2023

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.12.2022

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.08.2022

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.07.2022

Koniec pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.01.2020

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
31.12.2019

Koniec garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
17.09.2009

Začiatok garantovania

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta
01.09.1984

Začiatok pracovného pomeru

Univerzita: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Prírodovedecká fakulta