Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Marián Zouhar (prof., Mgr., PhD.) ID: 11561197528 EduID: 302243217

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.03.2014)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2014
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 05.10.2020)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
87.5%
Začiatok pracovného pomeru
05.10.2020
Koniec pracovného pomeru
05.10.2020

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (slovenský jazyk)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
slovenský jazyk
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (slovenský jazyk)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
slovenský jazyk
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (teória a dejiny žurnalistiky)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
teória a dejiny žurnalistiky
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (teória a dejiny žurnalistiky)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
teória a dejiny žurnalistiky
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (systematická filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
systematická filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (systematická filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
systematická filozofia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.