Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Vladimír Marko (doc., Dr., PhD.) ID: 14491560490 EduID: 302244360

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.11.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Začiatok pracovného pomeru
01.11.2020
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.10.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2020
Koniec pracovného pomeru
31.10.2020

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2020)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.04.2005
Koniec pracovného pomeru
31.08.2020

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (estetika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
estetika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (estetika)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
estetika
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.