Soňa Makulová (prof., PhDr., PhD.) ID: 31080410216

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2013 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.04.1982 

31.10.2012 

Vysoká škola Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave
Fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 0%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

15.03.2012 

31.03.2012 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave marketingová komunikácia denná 1
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave marketingová komunikácia externá 1

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta informačné štúdiá denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta informačné štúdiá externá 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta informačné štúdiá denná 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta informačné štúdiá externá 2
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálne štúdiá denná 2
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikácie v Bratislave mediálne štúdiá externá 2
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta knižničná a informačná veda externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta knižničná a informačná veda denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov