Yvetta Kajanová (prof., CSc.) ID: 67895040597

Zobraziť výpis: Úplný Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.11.2012 

 

Vysoká škola Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Fakulta Hudobná a tanečná fakulta
Zaradenie zamestnanca Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru 3.6%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

18.09.2019 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta muzikológia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta germanistika - muzikológia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta etnológia - muzikológia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta história - muzikológia denná 1
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta muzikológia denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta muzikológia externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov