Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

Michal Chabada (prof., Mgr., PhD.) ID: 19414412118 EduID: 301999499

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.07.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2016
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
16.05.2016
Koniec pracovného pomeru
30.06.2016

Univerzita Komenského v Bratislave (do 15.05.2016)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2013
Koniec pracovného pomeru
15.05.2016

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (do 30.04.2021)

Vysoká škola
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
35%
Začiatok pracovného pomeru
30.04.2021
Koniec pracovného pomeru
30.04.2021

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 14.12.2014)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
10.23%
Začiatok pracovného pomeru
17.09.2014
Koniec pracovného pomeru
14.12.2014

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 31.01.2016)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
25%
Začiatok pracovného pomeru
14.09.2015
Koniec pracovného pomeru
31.01.2016

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 30.06.2016)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
10%
Začiatok pracovného pomeru
08.02.2016
Koniec pracovného pomeru
30.06.2016

Katolícka univerzita v Ružomberku (do 31.01.2017)

Vysoká škola
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru
Rozsah pracovného pomeru
25%
Začiatok pracovného pomeru
19.09.2016
Koniec pracovného pomeru
31.01.2017

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo filozofie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (učiteľstvo filozofie (v kombinácii))

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (systematická filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
systematická filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (systematická filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
systematická filozofia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3

Informácia o skončených garantovaniach

Univerzita Komenského v Bratislave (dejiny filozofie)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
dejiny filozofie
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (dejiny filozofie)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
dejiny filozofie
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.