Posledná aktualizácia záznamu, nahlásiť chybu.

František Gahér (prof., PhDr., CSc.) ID: 83117315610 EduID: 302245087

Vizualizácia Aktuálny výpis

Aktuálne zamestnania k 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.05.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.05.2015
Koniec pracovného pomeru

Univerzita Komenského v Bratislave (od 01.12.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Začiatok pracovného pomeru
01.12.2023
Koniec pracovného pomeru

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.03.2024

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.09.2022)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
30%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2015
Koniec pracovného pomeru
30.09.2022

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.06.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2022
Koniec pracovného pomeru
30.06.2023

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
36.42%
Začiatok pracovného pomeru
01.07.2023
Koniec pracovného pomeru
31.08.2023

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.09.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Profesor
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.09.2023
Koniec pracovného pomeru
30.09.2023

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.04.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2015
Koniec pracovného pomeru
30.04.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.08.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
30%
Začiatok pracovného pomeru
01.06.2015
Koniec pracovného pomeru
31.08.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 15.03.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
80%
Začiatok pracovného pomeru
01.02.2011
Koniec pracovného pomeru
15.03.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 28.02.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
100%
Začiatok pracovného pomeru
01.03.2014
Koniec pracovného pomeru
28.02.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 31.05.2015)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Docent
Rozsah pracovného pomeru
30%
Začiatok pracovného pomeru
16.03.2015
Koniec pracovného pomeru
31.05.2015

Univerzita Komenského v Bratislave (do 30.11.2023)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca
Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru
50%
Začiatok pracovného pomeru
01.10.2023
Koniec pracovného pomeru
30.11.2023

Aktuálne garantovania

Univerzita Komenského v Bratislave (filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
1

Univerzita Komenského v Bratislave (filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
2

Univerzita Komenského v Bratislave (systematická filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
systematická filozofia
Forma štúdia
denná
Stupeň štúdia
3

Univerzita Komenského v Bratislave (systematická filozofia)

Vysoká škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta
Filozofická fakulta
Názov programu
systematická filozofia
Forma štúdia
externá
Stupeň štúdia
3
Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.03.2024. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.