Veronika Bojdová (RNDr., PhD.) ID: 18629690321

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.09.2019

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.09.2019

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta hospodárskej informatiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2011 

08.11.2012 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta hospodárskej informatiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.07.2013 

05.09.2013 

Vysoká škola Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta hospodárskej informatiky
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

28.07.2014 

31.07.2014 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2016 

31.12.2016 

Vysoká škola Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta Fakulta prírodných vied
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.01.2017 

31.05.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.09.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov