Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 298

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Anton Lisý (Ing.) ID: 17528050968

Aktuálne zamestnania k 31.12.2022

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2022

Vysoká škola Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Zaradenie zamestnanca Výskumný pracovník - výskumník
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2021 

31.10.2022 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2022. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.