Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 46 298

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2022

Anton Lisý (Ing.) ID: 17528050968