Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 32 025

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2023

Anton Lisý (Ing.) ID: 17528050968 EduID: 302516804

Aktuálne zamestnania k 31.12.2023

Aktuálne nie je evidované žiadne zamestnanie.

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2023. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.