Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Katarína Adamicová (prof., MUDr., PhD.) ID: 13645754353

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

29.07.1977 

 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine anatómia, histológia a embryológia externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine patologická anatómia a súdne lekárstvo denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine patologická anatómia a súdne lekárstvo externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine patologická anatómia a súdne lekárstvo externá 3
Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine patologická anatómia a súdne lekárstvo denná 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.