Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 047

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Martin Mistrík (doc., MUDr., PhD.) ID: 81784993149

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.05.2013 

 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 21.3%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2018 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.02.2003 

30.04.2013 

Vysoká škola Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta Lekárska fakulta
Zaradenie zamestnanca Docent
Rozsah pracovného pomeru 16%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.12.2016 

31.01.2018 

Informácia o skončených garantovaniach

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta vnútorné choroby denná 3
Univerzita Komenského v Bratislave Lekárska fakulta vnútorné choroby externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.