Peter Rónai (prof., PhDr., akad. mal.) ID: 17364835734

Zobraziť výpis: Aktuálny Vizualizácia

Aktuálne zamestnania k 30.06.2019

Vysoká škola Technická univerzita v Košiciach
Fakulta Fakulta umení
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.09.2011 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 30.06.2019

Vysoká škola Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta Fakulta masmediálnej komunikácie
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 100%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

05.02.2001 

30.09.2012 

Vysoká škola Paneurópska vysoká škola
Fakulta Fakulta masmédií
Zaradenie zamestnanca Profesor
Rozsah pracovného pomeru 50%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.06.2014 

06.03.2015 

Aktuálne garantovania

Vysoká škola Fakulta Názov programu Forma štúdia Stupeň štúdia
Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení voľné výtvarné umenie denná 2
Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení voľné vytvarné umenie denná 3
Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení voľné vytvarné umenie externá 3

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 30.06.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

« späť na zoznam výsledkov