Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Delphine Amoros (Mgr.) ID: 43480259517

Aktuálne zamestnania k 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 60%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2019 

 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 40%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

03.10.2019 

 

Informácia o skončených zamestnaniach do 31.12.2019

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Právnická fakulta
Zaradenie zamestnanca Odborný asistent
Rozsah pracovného pomeru 42%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2018 

30.09.2019 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Filozofická fakulta
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 33%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

25.09.2018 

30.09.2019 

Vysoká škola Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Zaradenie zamestnanca Lektor
Rozsah pracovného pomeru 25%

Začiatok pracovného pomeru

Koniec pracovného pomeru

01.10.2018 

31.08.2019 

Aktuálny výpis zobrazuje stav k dátumu aktualizácie údajov. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.

Tento výpis z registra zamestnancov má informatívny charakter. Údaje boli naposledy aktualizované k 31.12.2019. Pri spracúvaní osobných údajov uvedených v tomto výpise je potrebné postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.